Нашите апарати се асемблират с компоненти от световно известни фирми като MICROCHIP, AIMTEC, AMPIRE, PACTEC, NATIONAL SEMICONDUCTORS и др. Технологичните операции се извършват автоматизирано на най-съвременни технологични линии в България. Използваме модерни технологии като цифрово моделиране и прототипиране, лазерно рязане, повърхностен монтаж и др. Всичко това ни дава увереност да предложим 3-годишен гаранционен срок за всички наши изделия.

Гаранционната и следгаранционна поддръжка се извършва от наши сервизни инженери в тридневен срок като при небходимост се използват оригинални компоненти, които са винаги налични в производствената ни база. По желание на клиента може да бъде предоставен за временно използване друг апарат.