Овирон електроникс е българска компания създадена през 2002 година с основна дейност производство, търговия, модернизация и сервиз на дентална техника. Oсигуряваме консултантска помощ при избор на техническо решение за модернизация на дентални юнити или при покупка на нова техника.

На лекарите по дентална медицина все по-често се налага да използват сложни електронни апарати в ежедневната си работа. С тяхна помощ осигуряват широк кръг от диагностични и терапевтични процедури и гарантират високо качество на пациентите си.

Ендодонтската и имплантологична функционалност стават неразделна част от денталния юнит, за да се постигне добра ефективност на работа. Вградените диагностични възможности "на една ръка разстояние" спомагат за избор на оптимален индивидуален подход за лечние, без да отнемат време или да се налага изпращане на пациента за консултации в друг медицински център.

Ние проектираме нашите апарати така, че да осигуряват дълъг експлоатационен период и висока надеждност. Техният софтуер е оптимизиран за бързо увладяване и лесна и интуитивна работа на базата на консултации с водещи преподаватели от български университети и клинични изследвания.